phd protein

Phd Protein

Tajemství zdraví? Protein PHD!

Co je protein PHD? Protein PHD, zkratka pro Plant HomeoDomain, je specifickou doménou proteinu, která se váže na histony. Histony jsou bílkoviny nacházející se v jádře buněk, které se podílejí na struktuře a funkci DNA. Doména PHD se skládá z přibližně 60 aminokyselin uspořádaných do specifické struktury, která...