Zalehnutí ucha: Co s ním?

Příznaky zalehlého ucha

Zalehnutí ucha, odborně nazývané také ucpané ucho nebo autofonie, je nepříjemný stav, kdy cítíte tlak v uchu, jako byste se potápěli. Může se objevit na jednom nebo obou uších a je často doprovázen dalšími příznaky. Mezi nejčastější příznaky zalehnutí ucha patří: pocit plnosti nebo tlaku v uchu, tlumený sluch, vlastní hlas zní v zalehlém uchu nepřirozeně hlasitě, praskání, šumění nebo pískání v uchu, mírná bolest nebo diskomfort v uchu, závratě nebo pocit nejistoty. V některých případech může být zalehnutí ucha doprovázeno i výtokem z ucha nebo bolestí hlavy. Pokud se u vás objeví tyto příznaky, je důležité vyhledat lékaře, aby určil příčinu a doporučil vhodnou léčbu.

Příčiny zalehnutí ucha

Zalehnutí ucha, ten nepříjemný pocit ucpaného ucha, který může znít jako byste byli pod vodou, má na svědomí hned několik příčin. Jednou z nejčastějších je ucpání Eustachovy trubice, úzkého kanálku spojujícího střední ucho s nosohltanem. K tomu dochází nejčastěji při nachlazení, rýmě nebo alergii, kdy otok sliznice ucpe Eustachovu trubici a znemožní vyrovnání tlaku ve středním uchu s okolním prostředím. Zalehnutí ucha může být také důsledkem změny nadmořské výšky, například při letu letadlem nebo jízdě autem do hor. Rychlé změny tlaku vzduchu nestíhá Eustachova trubice kompenzovat, což vede k nepříjemnému pocitu zalehnutí. Další příčinou může být nahromadění ušního mazu v uchu, které brání přirozenému proudění vzduchu. Zalehnutí ucha může být i příznakem vážnějších problémů, jako je zánět středního ucha, perforace ušního bubínku nebo nádor v oblasti ucha, nosu a krku. Pokud zalehnutí ucha trvá déle než několik dní, je doprovázeno bolestí, výtokem z ucha, horečkou nebo ztrátou sluchu, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Zalehlé ucho při nachlazení

Zalehnutí ucha, ten nepříjemný pocit ucpaného ucha, je častým příznakem nachlazení. Během nachlazení dochází k zánětu sliznice nosohltanu, což může vést k ucpání Eustachovy trubice. Eustachova trubice je úzký kanálek spojující střední ucho s nosohltanem a zajišťuje vyrovnávání tlaku ve středním uchu s okolním tlakem. Pokud je Eustachova trubice ucpaná, tlak ve středním uchu se nemůže vyrovnávat, což vede k pocitu zalehnutí, tlaku, a někdy i bolesti ucha. Zalehnutí ucha při nachlazení obvykle nebývá závažným problémem a často odezní samo s ústupem nachlazení. Existují však způsoby, jak nepříjemné pocity zmírnit. Mezi ně patří například uvolnění nosu pomocí nosních kapek nebo sprejů s mořskou vodou, žvýkání žvýkačky nebo cucání bonbónů, popřípadě zívání. Tyto aktivity podporují otevírání Eustachovy trubice a vyrovnávání tlaku ve středním uchu. Pokud zalehnutí ucha přetrvává i po odeznění nachlazení, je vhodné navštívit lékaře, který vyloučí případné komplikace.

Zalehlé ucho po koupání

Zalehnutí ucha po koupání, ten nepříjemný pocit ucpaného ucha, který může zkazit radost z vodních radovánek. Příčinou je nejčastěji voda, která se během plavání dostane do zvukovodu a tam uvízne. Zvuk se pak špatně šíří a my slyšíme tlumeně, jako bychom měli v uchu špunt. Kromě nepříjemného pocitu může zalehnutí ucha vést k dalším komplikacím, jako je zánět zevního zvukovodu, lidově zvaný "plavecké ucho". Riziko zánětu se zvyšuje, pokud voda v uchu zůstane delší dobu, a to zejména v teplém a vlhkém prostředí. Co dělat, když se vám po koupání zalehne ucho? V první řadě se snažte zachovat klid a nepropadejte panice. Existuje několik jednoduchých triků, které vám pomohou uvolnit ucho. Můžete zkusit naklonit hlavu na stranu zalehlého ucha a jemně s ní zatřást. Další možností je zatlačit dlaní na ucho a pak ji rychle uvolnit. Pomoci může i žvýkání žvýkačky nebo polykání, čímž se aktivují svaly v Eustachově trubici a usnadní se odtok vody. Pokud se vám nedaří zalehnutí ucha odstranit sami, vyhledejte lékaře.

Zalehlé ucho v letadle

Změny tlaku vzduchu během vzletu a přistání letadla mohou způsobit nepříjemný pocit zalehnutí uší. Tento jev, známý také jako barotrauma ucha, nastává, když se tlak v uchu neshoduje s tlakem v okolním prostředí. Eustachova trubice, úzký kanálek spojující střední ucho s zadní částí nosohltanu, je zodpovědná za vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku. Při rychlých změnách tlaku, jako je tomu během letu, se však Eustachova trubice nemusí otevřít dostatečně rychle, což vede k tlaku na bubínek a pocitu zalehnutí.

Existuje několik způsobů, jak tomuto nepříjemnému pocitu předcházet nebo ho zmírnit. Žvýkání žvýkačky nebo cucání bonbónu během vzletu a přistání stimuluje polykání, což pomáhá otevírat Eustachovu trubici. Další možností je zívání nebo pokus o výdech se zavřenými ústy a nosem, tzv. Valsalvův manévr. Důležité je vyhnout se spánku během vzletu a přistání, protože polykání ve spánku je omezené. Pokud trpíte nachlazením nebo alergií, je vhodné před letem použít nosní sprej nebo antihistaminika, abyste uvolnili ucpaný nos a usnadnili otevírání Eustachovy trubice. V případě přetrvávajících potíží nebo bolesti uší je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Změny tlaku a uši

Změny tlaku vzduchu, například při stoupání nebo klesání letadla, jízdě autem do kopce nebo potápění, mohou způsobit nepříjemný pocit zalehnutí v uších. Tento jev nastává, když se tlak v Eustachově trubici, úzkém kanálku spojujícím střední ucho s nosohltanem, liší od tlaku v okolním prostředí. Eustachova trubice je za normálních okolností uzavřená, ale otevírá se při polykání, zívání nebo smrkání, aby vyrovnala tlak na obou stranách bubínku. Pokud se Eustachova trubice zablokuje nebo se nestihne dostatečně rychle otevřít, tlak na bubínek se nemůže vyrovnat, což vede k pocitu zalehnutí, diskomfortu, mírné bolesti, zhoršenému sluchu a někdy i pískání v uších. Existuje několik způsobů, jak zalehnutí uší uvolnit. Mezi nejúčinnější patří žvýkání žvýkačky, polykání slin, zívání, pokus o výdech se zavřenými ústy a nosem (tzv. Valsalvův manévr) nebo použití nosních kapek či sprejů s obsahem dekongestantů. Pokud zalehnutí uší přetrvává i po vyrovnání tlaku, je vhodné navštívit lékaře, aby vyloučil případné komplikace, jako je ušní infekce nebo poranění bubínku.

Domácí léčba zalehlého ucha

Zalehnutí ucha, známé také jako ucpané ucho, je běžný problém, který může být způsoben řadou faktorů. Mezi nejčastější příčiny patří změny tlaku vzduchu, ušní maz, infekce ucha a alergie. Zalehnutí ucha se projevuje pocitem tlaku nebo plnosti v uchu, zhoršeným sluchem, praskáním v uchu, bolestí ucha a závratěmi.

Existuje několik domácích způsobů, jak uvolnit zalehlé ucho. Jedním z nich je zívání nebo polykání, které pomáhá otevřít Eustachovu trubici, která spojuje střední ucho s nosní dutinou. Další možností je žvýkání žvýkačky nebo cucání bonbonu, což má podobný efekt. Pomoci může i propláchnutí nosu slanou vodou, které uvolní hlen a usnadní otevírání Eustachovy trubici.

Důležité je vyhnout se smrkání, které by mohlo tlak v uchu ještě zhoršit. Pokud zalehnutí ucha přetrvává déle než několik dní nebo je doprovázeno dalšími příznaky, jako je horečka, bolest nebo výtok z ucha, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může doporučit další léčbu, jako jsou nosní spreje, léky proti bolesti nebo antibiotika.

Kdy navštívit lékaře

Zalehnutí ucha, pocit ucpaného ucha, je běžný problém, který může mít různé příčiny. Většinou je neškodné a odezní samo. Někdy ale může signalizovat vážnější zdravotní problém, který vyžaduje lékařskou pomoc.

Pokud zalehnutí ucha přetrvává déle než několik dní, zhoršuje se, nebo je doprovázeno dalšími příznaky, jako je bolest ucha, výtok z ucha, ztráta sluchu, závratě, tinitus (zvonění v uších) nebo horečka, je důležité vyhledat lékaře.

Lékař provede vyšetření ucha a na základě zjištění stanoví diagnózu a doporučí vhodnou léčbu. Včasná diagnostika a léčba může zabránit komplikacím, jako je zánět středního ucha nebo trvalá ztráta sluchu.

Prevence zalehnutí uší

Zalehnutí uší, ten nepříjemný pocit ucpaného ucha, zná asi každý. Naštěstí existuje řada způsobů, jak zalehnutí uší předcházet. Základem je vyrovnávání tlaku v uších, a to zejména při změnách nadmořské výšky, jako je let letadlem nebo jízda autem do hor. Během těchto aktivit pomáhá žvýkání žvýkačky, polykání slin nebo zívání. Důležité je také dbát na správnou hygienu uší, ale nepřehánět to. Příliš časté čištění vatovým tamponkem může naopak ušní maz zatlačit hlouběji do zvukovodu a způsobit tak zalehnutí. Vhodnější je používat speciální kapky na čištění uší nebo nechat uši vyčistit odborníkem. Riziko zalehnutí uší zvyšuje i rýma a nachlazení. Proto je důležité posilovat imunitu a v případě rýmy používat nosní spreje, které uvolní ucpaný nos a zlepší průchodnost Eustachovy trubice. Zalehnutí uší může být také příznakem vážnějšího zdravotního problému, jako je ušní infekce nebo porucha Eustachovy trubice. Pokud zalehnutí uší přetrvává déle než několik dní, je nutné vyhledat lékaře.

Tipy pro cestovatele

Změny tlaku vzduchu během letu nebo potápění mohou způsobit zalehnutí uší, což je nepříjemný, ale obvykle neškodný stav. Pokud se chystáte na dovolenou a trpíte na zalehnutí uší, máme pro vás pár tipů. Před letem nebo potápěním se snažte vyhnout spánku, jelikož polykací reflex, který pomáhá vyrovnávat tlak v uších, je během spánku utlumený. Před odletem a přistáním letadla nebo při ponoru a vynoření se zkuste žvýkat žvýkačku nebo cucat bonbón. Tyto činnosti podporují polykání a otevírání Eustachovy trubice, která spojuje střední ucho s nosohltanem a umožňuje vyrovnávání tlaku. Pokud cítíte tlak v uších, zkuste Valsalvův manévr. Ten spočívá v jemném vydechování vzduchu při zavřených ústech a stisknutém nose. Důležité je vydechovat opravdu jemně, abyste si nepoškodili ušní bubínek. Další možností je pokusit se zívnutím otevřít Eustachovu trubici. Pokud trpíte na alergie nebo máte rýmu, zvažte užití nosního spreje nebo antihistaminik před letem nebo potápěním. Tyto léky pomohou uvolnit ucpaný nos a usnadní vyrovnávání tlaku v uších. Pokud zalehnutí uší přetrvává i po letu nebo potápění, vyhledejte lékaře. Může se jednat o příznak vážnějšího problému, jako je ušní infekce.

Zalehlé ucho u dětí

Zalehnutí ucha, tedy pocit ucpaného ucha, je u dětí běžným problémem, který může mít různé příčiny. Nejčastěji se jedná o důsledek nahromadění tekutiny ve středním uchu, což se stává při nachlazení, rýmě nebo alergii. Tato tekutina, která se hromadí za bubínkem, způsobuje tlak a nepříjemný pocit zalehnutí. Děti si často stěžují na bolest ucha, zhoršené slyšení, můžou být plačtivé a neklidné. V některých případech se může objevit i teplota. Pokud zalehnutí ucha trvá déle než dva dny nebo se objeví další příznaky, jako je silná bolest, výtok z ucha nebo horečka, je nutné vyhledat lékaře. Ten zalehnutí ucha vyšetří a doporučí vhodnou léčbu. V některých případech postačí volně prodejné nosní kapky nebo sprej, jindy je nutné nasadit antibiotika. Důležité je dbát na to, aby dítě pilo dostatek tekutin a mělo klid na zotavení.

Závažné komplikace

Zalehnutí ucha samo o sobě většinou nepředstavuje vážný zdravotní problém. Nicméně v některých případech může být příznakem závažnějšího onemocnění nebo vést k dalším komplikacím. Pokud zalehnutí ucha přetrvává déle než několik dní, je doprovázeno bolestí, výtokem z ucha, horečkou, závratí, ztrátou sluchu nebo pískáním v uších, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Mezi závažnější komplikace zalehnutí ucha patří zánět středního ucha, perforace ušního bubínku, ztráta sluchu, mastoiditida (zánět spánkové kosti) a v extrémních případech i meningitida (zánět mozkových blan). Zalehnutí ucha u dětí je třeba brát obzvlášť vážně, jelikož jejich Eustachova trubice je kratší a užší, a proto náchylnější k ucpání. Včasná diagnostika a léčba zalehnutí ucha je zásadní pro prevenci komplikací a zachování dobrého sluchu.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Lubomir Zivny

Tagy: zalehnutí ucha | informace o zalehnutí ucha