osoba trpící erotománií

Erotoman

Žije ve světě fantazie: Co je erotománie a jak se léčí?

Co je to erotomanie? Erotomanie, někdy také nazývaná Clerambaulto̊v syndrom, je vzácná duševní porucha, která se projevuje silným a neochvějným přesvědčením, že daná osoba je do někoho zamilovaná, ačkoliv pro to neexistují žádné důkazy. Osoba trpící erotománií, nazývaná také erotoman, si vytváří falešnou...